Příběh Liamka

Raised $560 Donors 2 Goal $2000

Liamek se narodil na začátku léta 2006 a do věku tří let si užíval života jako každé jiné zdravé dítě. Den před Valentýnem roku 2010 po třídenní horečce navštívil dětskou ambulanci v Liberci a po odběru krve na vyšetření krevního obrazu byl okamžitě transportován na hematologickou jednotku v Praze Motole. Druhý den absolvoval svou první lumbální punkci a odpoledne se jeho rodiče dozvěděli strašlivě vyhlížející diagnózu – Liamek trpěl ALL – akutním nádorovým onemocněním krvetvorby. O dva dny později byl Liam odvezen na dětskou kliniku Sophia v Rotterdamu, kde mu byla zahájena léčba. Po dvou měsících léčby, kdy podpstoupil náročnou chemoterapii, zažívali rodina opět chvíle klidu a odpočinku. Bohužel ne na dlouho… V polovině dubna 2010 vdechl tabletu – lék, který užíval při své onkologické léčbě – a dusící se upadl do bezvědomí. Po velmi dlouhé resuscitaci byl trasportován na JIP v Rotterdamu, kde se po týdenním udržování v kómatu probudil s vyřčenou diagnózou Afasie (ztráta řeči) a Apraxie (ztráta kontrolovaného pohybu). Liamek je od té doby upoután na invalidní vozík. V polovině února 2012 byla Liamkovi ukončena léčba ALL a začal rehabilitovat v Jánských Lázních. Následovala rehabilitace u Renona Surovce, kde se jeho stav viditelně zlepšil. O rok později poprvé absolvoval i KLIM THERAPY – každodenní fyzioterapeutickou péči, která přinesla další významné pokroky. Liamek díky ní již nepotřebuje fixaci hlavy a fixaci hrudníku jen zřídka. V roce 2014 došlo k přestavbě bytu na bezbariérový a od roku 2015 cvičí Thera suit v Jedličkově ústavu.
Během rodinné cesty mezi nemocnicemi a léčebnými zařízeními rodina poznala několik prima lidí, kteří se jim rozhodli pomáhat. Mezi ně patří například Lukáš M., který uspořádal benefiční akci; Martina K., která je Liamkovým strážným andělem a rodině pomáhá hlavně po psychické stránce a v nedávné době přibyla i podpora od nadačního fondu SLON – Společně dá Liberecko Onkodětem Naději, který by do budoucna chtěl Liamkovy výrazně pomáhat v řešení otázky financování nezbytných zdravotních pomůcek, jako je například Peg Sondra Mick Key, která umožňuje přímý přístup přes sondu do žaludku, jejíž cena je 250 EU, není hrazena pojišťovnou a mění se každé tři měsíce. Touto sondou je Liamek několikrát denně krmen, a proto je pro něj nezbytně nutná. Veškeré finanční prostředky a dary, které rodina získává na Liamkův účet, jsou použity na nákup těchto pomůcek, rehabilitace Thera suit a odlehčovací služby.

V tuto chvíli se koná finanční sbírka na koupi komunikátoru, který je velice nákladný
(http://www.spektravox.cz/cs/komunikace/komunikace-pohledem), protože komunikace mezi synem a matkou je základ.

Tímto bychom rádi oslovili všechny ty z vás, které Liamkův příběh zaujal, zda máte chuť a možnost podpořit rodinu v jejich každodenním boji a přispět ke zlepšení výhledu na kvalitní budoucnost malému chlapci, který o svůj život a místo na světě bojuje jako lev. Můžete přispět na jeho číslo účtu: 259186588/0300. Odkaz: https://www.facebook.com/www.LiamMiddelkoop.cz/

NF SLON by se rád podílel na: proplacení rehabilitací Klim therapy a Thera suit na podzim 2016, příspěvek na komunikační přístroj, materiální pomoc, podpora fin.sbírky apod.

Ze srdce všem děkujeme!