Úvod

JAK JSME VZNIKLI

Na počátku byly dvě kamarádky se stejně starými dětmi – chlapcem a holčičkou, které se znali už „od kočárku“ a podnikali spolu spoustu zajímavých akcí a výletů. Chlapci byl ve 3 letech diagnostikovaný meduloblastom – zhoubný nádor mozku, což silně zasáhlo obě rodiny. Proto paní Oršulíková založila na Facebooku charitativní komunitu Liberecká naděje pro děti z onkologie, která měla během své roční činnosti tak velký úspěch, že dne 21.10.2015 se změnila v nadační fond SLON – Společně dá Liberecko Onkodětem Naději, aby mohla pomáhat nejenom onomu chlapci ale i dalším dětem z celé ČR s podobným problémem – onkologickým onemocněním.

JAK POMÁHÁME

  • Nadační fond poskytuje materiální a zprostředkovanou pomoc rodinám onkologicky nemocných dětí.

Materiální pomoc = děláme sbírku hraček, hygienických pomůcek, léků, potravinových doplňků, knížek a jiných věcí pro nemocné děti. Dary poskytují naši dárci – různé fyzické i právnické osoby především z Libereckého kraje i z celé ČR. Vše je nafoceno a zveřejněno ještě před předáním.

Zprostředkovaná pomoc = spolupracujeme a podporujeme jiné spřátelené organizace, které se dobrovolně rozhodli podpořit činnost našeho fondu nebo jednotlivé onkoděti. Tato činnost obnáší propagaci jejich akcí před, v průběhu a po ukončení dané akce. Vše máme podloženo dohodami o partnerské spolupráci. Mezi zprostředkovanou pomoc patří i předávání materiálních či finančních darů konkrétním rodinám. Opět je vše podloženo předávací protokoly.

  • Dary z vlastní dobré vůle vozila do Motola jedna z onkomaminek. Tam je předávala sestřičkám na oddělení a rodičům jednotlivých onkodětí. Součástí její činnosti bylo i focení dětí s předanými dary a zajišťování souhlasů se zveřejněním osobních informací, fotek a ostatních náležitostí. V současné době jsme přešli k systému posílání balíčků dětem přímo domů.
  • Rodiče dary přebírají dobrovolně. Kdo si nepřeje být zveřejněn na stránkách NF SLON, prosím, ať dary nepřebírá. Fotka dětí je jedinou zpětnou vazbou pro dárce, kteří si zaslouží vědět, kdo dar obdržel.

KDO JSOU ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

  • Bc. Jana Oršulíková – zakladatelka a předsedkyně správní rady

Činnost: komunikace s dárci, klienty a partnery, akce, smlouvy, propagace, materiální pomoc

  • MUDr. Dalibor Oršulík – člen správní rady

Činnost: lékař na radiodiagnostickém oddělení v KNL

  • MUDr. Kateřina Zítková – člen správní rady

Činnost: lékařka na onkologickém oddělení v KNL

  • Helena Rudolská – revizor

Činnost: dohled nad účetnictvím

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem štědrým dárcům a partnerům, kteří do dnešního dne společně s nadačním fondem pomohli více než 20 onkodětem, které tráví své dny uzavřené v nemocnici.

Děkujeme i všem dalším případným dárcům za jakoukoliv pomoc!

Nadační fond založila maminka od dvou dětí Bc. Jana Oršulíková.